Шевченкiвський район ДНЗ № 207 "Віночок"
Звіт керівника закладу

ЗВІТ

завідувача  комунального закладу освіти

 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207»

 Дніпропетровської міської ради

з питань статутної діяльності у 2017-2018 навчальному році

 

1. Загальна характеристика

 Комунальний заклад  освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпропетровської міської ради (далі – ДНЗ № 207)розпочав функціонування 02.07.2012 р., а 21.09.2012 р. відбулося урочисте відкриття 2-х груп, 14.10.2013 р. – відкрито 3-тю групу, 23.01.2015 р. – 4-ту групу, 05.12.2016 р. – 5-ту групу.  Станом на 01.06.2018 р.  списковий склад вихованців складає 120 дітей (30 з них – діти раннього віку).

Групові приміщення закладу забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

 • музична зала;
 • медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • сучасний ігровий майданчик.
 1. Склад вихованців

За проектною потужністю ДНЗ № 207 розраховано на 110 місць для дітей віком від 2 до 6 (7) років.

За період 2012-2016 рр. укомплектовано 5 вікових груп:

 • 2 -  групи для дітей раннього віку;
 • 3 -  групи для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад в середньому відвідувало 125 дітей, з них:

 • раннього віку —34  дитини;
 • дошкільного віку — 91дитина;
 • випущено до школи - 32дитини.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, службовців, не працюючих.

 1. Кадрове забезпечення

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­ють     30працівників: 14 - молодшого обслуговуючого персоналу, 1 -  медичний працівник, 15 - педагогів, у тому числі: 1 вихователь-методист, 1 музичний керівник, 1 інструктор з фізкультури,  9вихователів, 2 керівника гуртка, 1 практичний психолог.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного.

Станом на 01.06.2017 р. у закладі на вакансії є:0,9 ставки вихователя. Прийнято до закладу  5 осіб, з них 4 — педагогів, 1 — помічник вихователя.

Звільнено 6 осіб – педагоги(Скрипко Г.П., вихователь, Басенко Л.В. –за власним бажанням, 4 працівника (харчоблок та кастелянка) – звільнено у зв’язку з оптимізацією посад).

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ № 207 відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 

4. Підсумками дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу є:

 1. Цілеспрямована діяльність структурних підрозділів ДНЗ № 207 щодо реалізації основних завдань дослідно-експериментальної роботи допомогла актуалізувати зазначену проблему серед учасників навчально-виховного процесу, підвищити інтерес до проблеми та відповідальність за її розв’язання.
 2. Зросла кількість педагогічних працівників ДНЗ № 207, охопле­них інформаційно-просвітницькою роботою щодо організації та проведення у закладі заходів фізкультурно-оздоровчої робо­ти та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться до­тримання санітарно-гігієнічних умов та режиму виховання дітей.

У ДНЗ № 207 впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності.

Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних днів та свят. Їїрівеньдоситьзначний.

 1. Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, екс­периментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Колектив закладу працює над тим, щоб,окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджувались спеціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання Інваріантної частини навчального плану:

 • «Хореографія»;
 • «Комп’ютерна грамота»;
 • «Шахи»;
 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

Осередком методичної роботи дошкільного закладу залишається методичний кабінет, в якому зібрані необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента (нова редакція). В наявності всі чинні освітні та парціальні програми, методичні посібники, законодавчі та нормативні документи, художня та навчальна література, матеріали періодичних видань. Всі  матеріали методичного кабінету упорядковані відповідно до освітніх ліній розвитку.

У методичному кабінеті представлені матеріали з досвіду роботи вихователів. У творчих доробках містяться зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, доповіді до педрад, теоретичні матеріали, сценарії ранків тощо. Протягом року в методичному кабінеті організовувались виставки,  як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину».

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень професійності фахівців.

З метою реалізаціїголовнихзавданьадміністрацієюдошкільногонавчального закладу бувпереглянутий, на основідіагностикисамооцінкипедагогів та оцінкиадміністрації, рівеньпрофесійноїмайстерностіпедагогів і спланованірізніформиметодичноїроботи з кадрами, якізабезпечилинеобхіднийрівеньзнань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягомнавчального року підвищилисвійпрофесійнийрівень: вихователі: Давидюк О.В., Сороколіт В.Яю -  відвідали районні методоб’єднанняз патріотично та економічного виховання; Давидюк О.В.отримала ступінь вищої освіти магістр за напрямком підготовки «Дошкільна освіта»; Сліпенко І.В. отримала другу вищу освітуза напрямком підготовки «Дошкільна освіта»; педагоги: Похиленко А.В., Багрім В.В., продовжують навчання для отримання ступеню магістр; педагоги: Сороколіт В.Я., Воропаєва М.С. продовжують навчання для отримання базової вищої фахової освіти;всі педагоги закладу цьогоріч за бажанням відвідали багато різноманітних тематичних курсів при ДОІППО.

З метою підвищення теоретичного рівня та фаховоїпідготовкиколективубулипридбаніновинки методичноїлітератури, наочніматеріали, розвивальні та дидактичніігри, які шляхом самоосвітиопрацьовувалипротягомнавчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичнівидання: «Медсестра ДНЗ», «Скарбничкавихователя», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління ДНЗ».

6. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 207  здійснює завідувач, спеціаліст вищої категорії – Куденко Г.О.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

 • рада ДНЗ;
 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ № 207 поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

 1. комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
 2. організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчаль­но-виховному процесі;
 3. складання парціальних програм для здійснення освітньої ді­яльності;
 4. складання бюджетного запиту на наступний рік;
 5. організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Розуміючи важливість цієї роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками об­ліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї;

 1. колектив постійно працює над створенням позитивного іміджудошкільного закладу, і тому у ДНЗ продовжується робота над розробкою власного веб-сайту. Працівники розробили його самостійно, ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;
 2. організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ було близько 100осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;
 3. організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють твор­чо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту») в розмірі 100% посадового окладу. Кращі працівники були відзначені грамотами та подяками;
 4. організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.
 1. Організація роботи із сім’ями вихованців

Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

 • батьківські збори;
 • індивідуальні консультації різних спеціалістів;
 • виготовлення саморобок разом з дітьми;
 • спільні виставки, участь у святах;
 • благочинні акції «Допоможемо один одному»;
 • дні відкритих дверей,
 • фестивалі.
 1. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальнужиттєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня.

 1. Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої нака­зом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони  здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований кухар. Про його  роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану при­міщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, медичному персоналу за відпові­дальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчо­блоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профі­лактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:6 дітей з 5 малозабезпечених сімей, 10 дітей з 7багатодітних сімей, 2 дітей, батько яких є учасником АТО.

Порядок організаціїхарчуваннядітейздійснюєтьсязгідно з  “Інструкцією з організаціїхарчуваннядітей у дошкільнихнавчальнихзакладах”.

Режим харчування - триразовий. Також в закладіорганізовуєтьсядодатковийсніданок у вигляді фруктового соку абосвіжихфруктів.

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

В КЗО ДНЗ№ 207 створені всі умови для реалізації державних гарантій дітям різних соціальних категорій на отримання дошкільної освіти, здобуття якісної освіти на рівні, що відповідає їх здібностям та можливостям.

Упродовж 2017/2018 навчального року велика робота була проведена щодо соціального захисту дітей, правової освіти дошкільників, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей, приниження їх гідності.

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» в ДНЗ постійно ведеться облік дітей пільгових категорій, база оновлюється щоквартально, своєчасно подаються звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до Управління освіти адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради.

Наказом по дошкільному закладу «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства по ДНЗ № 207» призначено громадським інспектором Горову О.П., практичного психолога. Робота щодо соціального захисту дітей проводиться громадським інспектором з охорони дитинства відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції про права дитини.

Для виявленнядітейпільгового контингенту у вересні 2017 року було проведено соціальнеопитуваннясімей. Складенийсоціальний паспорт ДНЗ. Були розробленівідповідні напрямки роботи з дітьмиізбагатодітнихсімей, сімей, дітиякихпотребуютьсоціальноїопіки. Дана інформація доводиться своєчасно та у повніймірі до відомабатьків і педагогівпід час бесід та консультацій, на засіданняхвиробничихнарад, батьківськихзборів, Ради закладу тощо. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користуванняпільгами, проведенематеріально-побутовеобстеженнясімейдітейпільгового контингенту.

Пріоритетниминапрямками в роботісоціальноїслужби на 2017/2018н.р.було: охоронапсихологічного та фізичногоздоров’ядітей, захистїх прав, створенняоптимальнихможливостей для реалізаціївласногопотенціалукожноїдитини.

Щорічно формується банк даних про дітей таких категорій.

Для категорії цих дітей організовано 50% або 100%звільнення від оплати за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: благодійна допомога до Дня захисту дитини, виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження. Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

Профілактична діяльність соціальної служби в цьому році була різнобічною, проводилась по запиту батьків та адміністрації з метою підвищення самооцінки дитини, для зняття емоційного напруження, поліпшення психоемоційного стану кожної дитини та мікроклімату у групі. Діти групи ризику під час ігор, занять, бесід навчалися навичкам успішного спілкування. Корекційна робота підвищила рівень емоційного благополуччя та самооцінку дітей, знизила тривожність, поліпшились взаємовідносини з однолітками. Вони стали більш впевнені в собі, вміють конструктивно спілкуватись та звертатись за допомогою до дорослого.

В закладі ведеться певна робота по забезпеченню захисту дітей від будь яких форм насильства. За результатами щорічного анкетування фактів жорстокого поводження з дітьми не виявлено, не має ситуацій коли принижується людська гідність.

 1. Система роботи закладу щодо попередження травматизму

З урахуванням специфіки місця розташування належна ува­га приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямо­вана на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичай­ної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбе­реження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

У  ДНЗ № 207 є необхіднадокументаціящодоорганізаціїроботи з охоронипраці та забезпеченнябезпекижиттєдіяльностіучасниківнавчально-виховногопроцесу. Ведеться систематична робота з дотримання правил технікибезпеки, створенийкуточок з безпекижиттєдіяльності. Навчальний заклад забезпеченийвогнегасниками. Проблемнимзалишаєтьсяпитанняпідключенняавтоматичноїпожежноїсигналізації, з підключенням до пульту цілодобовогоспостереження.

Щорічноздійснюєтьсяперевірка стану заземлення та опору ізоляції, на всіх сходах розташованіпланиевакуації, пожежнівиходифункціонують і знаходяться у належномустані. Зібранінеобхіднінормативні та методичніматеріали з питаньохоронипраці та пожежноїбезпеки.

Результатом роботи з дотриманнятехнікибезпеки, охоронипраці та пожежноїбезпеки є відсутністьнещаснихвипадківпід час навчально-виховногопроцесу.

 1. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, томуматеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозу­ванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господар­ської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згід­но з кошторисом, сформованим міською радою.

Загальнаплощатериторіїдошкільного закладу складає7323 м², а загальнаплощабудівлі становить 746 м².

На території знаходяться дві будівлі: основний корпус та господарчий блок. Будівля освітньої установи введена в експлуатацію в 1964 році. Приміщення закладу складається з одного двоповерхового будинку. На першому поверсі розташовані: кабінети практичного психолога та завідувача, 1  садова група, 1 група для дітей раннього віку, харчовий блок, кімнати прання і прасування та інші службові приміщення. На другому поверсі розташовані: музична зала, методичний кабінет, медичний кабінет, ізолятор,  2  садові групи. Приміщення дошкільного навчального закладу відповідають Державним санітарним нормам та правилам «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.2013 № 678 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 р. за № 1370/23902.

Стан даху  та підвальногоприміщеннязнаходиться в задовільномустані.

На території ДНЗ передбаченігрупові  та господарськімайданчики. Земельнаділянкадошкільного закладу маєсуцільну огорожу. Заклад користується системою опаленнявідсередньоїзагальноосвітньоїшколи № 119. Система опаленнязнаходиться у робочомустані. Централізованегарячеводопостачаннявідсутнє.Забезпеченнягарячою водою харчоблоку, пральні та груповихприміщеньздійснюється за допомогоюводонагрівальнихбаків. Водопровідна система  заміненачастково на пластикову. Технічнікомунікаційнісистемибудівлізнаходяться у робочомустані. Приміщеннядитячої установи відремонтовані і перебувають у задовільномусанітарно-гігієнічномустані.

В приміщеннях, де знаходятьсядіти, підтримуєтьсякомфортнийтемпературний режим та постійний доступ чистого повітря.

Джерело штучного освітленнярозділенорівномірно на всіприміщення, де знаходятьсямалюки.

Оснащенняприміщень для роботи з дітьмипідтримується у належномустані, розробленийперспективний план розвиткуматеріально-технічногозабезпечення на період до 2018 року, якийреалізується як за рахунокбюджетних, так і позабюджетнихкоштів. Педагогічний і батьківськіколективидодаютьзусиль для покращенняматеріально-технічноїбази  ДНЗ, щомаютьпозитивний результат.

Для створенняналежних умов в дошкільномузакладі з дня відкриттясадочказавдякибатьківськійблагодійнійдопомозі, керівництвуміста та району  придбані: меблі, посуд, м’якийінвентар, миючізасоби, канцтовари, іграшкидитячі.  Педагоги разом з батьками вихованцівпофарбувалиспоруди та обладнання на ігровихділянках, відремонтувалитіньовінавіси. За бюджетнікоштибуливідремонтованівсігрупи закладу.

Міський депутат Головаха П.В. у серпні 2017 надав матеріальну допомогу ДНЗ у вигляді встановлення 29 шт. нових металопластикових вікон, а влітку 2018 р. планується ремонт відкосів цих вікон.

У 2016 р. комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпропетровської міської ради за підсумками планової атестаційної експертизи визнаний атестованим терміном на 10 років відповідно до наказу відділу освіти Шевченківської районної у м.Дніпропетровську ради від 19.05.2016 р. № 105 «Про підсумки атестаційної експертизи комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 207» Дніпропетровської міської ради».

13.Пріоритетні напрямки роботи та завдання на 2018-2019н.р.

            Метою роботи КЗО ДНЗ № 207 визначено:

 • забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я;
 • виховання ціннісного ставлення до природного й   соціального довкілля, до самої себе;
 • формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих;
 • гнучке реагування на  сучасні соціокультурні запити;
 • збагачення знань дітей необхідною якісною інформацією;
 • допомога дітям в реалізації їх природного потенціалу;
 • орієнтація на загальнолюдські та національні цінності.

КеруючисьновимБазовим компонентом дошкільноїосвіти, КЗО ДНЗ № 207 працюватиме на засадах:

 • визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
 • збереження дитячої субкультури;
 • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
 • пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;
 • повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
 • компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
 • надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, формування у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними;
 • формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.

Ключовимипріоритетамизмістовогонаповненняосвітньогопроцесу

 у новому навчальномуроці є:

-створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі,

 • сприяння своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі,
 • продовження роботи щодо організації сучасного освітнього середовища навчального закладу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
Крім того: «Освітністратегіїсоціалізаціїособистостігромадянськогосуспільства»  (обласнанауково-методична проблема , ІVетап)

Стратегічнимнапрямкомметодичноїроботи закладу є робота над єдиною методичною проблемою «Активізація роботи з інтеграціїродинного та суспільногодошкільноговиховання, з метою сприяння своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини» (у 2018-2019н.р. ІІ етап).

Виходячи з аналізуосвітньо-виховногопроцесу за 2017-2018навчальнийрік, спираючись на вищезазначені нормативно-законодавчі документи, мету та освітні стратегії області та закладу,  педагогічнийколективКЗО ДНЗ № 207 ставить перед собою на новий 2018-2019навчальнийрік  та оздоровчийперіодтакіЗАВДАННЯ:

1. Продовжуватиоптимізувати розвивальний потенціал дітей, впроваджуючи у навчально-виховнийпроцесновітні методики з національно-патріотичноговиховання.

2. Активізувати роботу з інтеграціїродинного та суспільногодошкільноговиховання, з метою сприяння своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини.

3. Формувати гармонійно розвинену особистість та індивідуальних творчих потреб кожної дитини в процесі  ігрової діяльності.

 

 

 

 

Завідувач  КЗО «Дошкільнийнавчальний

заклад (ясла-садок)  № 207»   ДМР                              Г.О. Куденко